• نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
    نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

    مفاهیم اولیه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM

    استفاده از تکنیک های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار CRM) به کسب و کارها کمک می‌کند تا نسبت به رفتار مشتریان آگاهی یافته و عملیات تجاری را طوری تغییر دهند تا در مسیر خدمت به مشتری قرار گیرند. در واقع نرم افزار CRM به کسب و کارها کمک می‌کند که به ارزش مشتریانشان پی برده و برای بهبود ارتباط با آنها سرمایه گذاری کنند. هرچه شناخت بیشتری از مشتریان خود داشته باشید طبیعتا نسبت به نیازهایشان نیز پاسخگوتر خواهید بود. به طور کلی، بنا به دلایل زیر سازمانها علاقه دارند تا نرم افزار CRM را در مجموعه خود پیاده سازی کنند: همیشه برای کسب بهترین نتایج، نیاز…